Контраст
Шрифт

Шановні суб’єкти господарювання!

clock
20.11.2023 08:53

Шановні суб’єкти господарювання!

Інформуємо Вас, про внесення змін до постанови від 5 червня 2013 р. № 440 КМУ «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС чи засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкт господарювання протягом місяця з дня подання декларації може повторно подати відповідну декларацію з уточненими достовірними даними будь-яким зазначеним способом.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС, адміністратором центру надання адміністративних послуг або ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата відбитка поштового календарного штемпеля.”.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Опрацювання та реєстрація декларації здійснюються через інформаційну систему ДСНС і засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”.

4. У додатку до Порядку:

1) після слів “ДЕКЛАРАЦІЯ № _______ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” доповнити словами:

“Первинна

Оновлена до декларації

реєстраційний номер _________________________”;

2) у пункті 2 слова “(прізвище, ім’я, по батькові)” замінити словами “(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”;

3) пункт 6 після слова “район” доповнити словами “, населений пункт”.

4) пункт 8 після слів “функційне призначення” доповнити словами “, ступінь вогнестійкості”, а після слова “район” - словами “, населений пункт“.

 

 

ГУ ДСНС України в Одеській області 

Схожі матеріали