Запобігання корупції

 

Запобігання корупції 

                Зворотній зв'язок

Наказ про затвердження Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Що таке портал 

Портал – це захищена система, за допомогою якої можна швидко та зручно подати повідомлення про корупцію, контролювати стан та результати розгляду такого повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.

Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Куди надходить повідомлення, подане через портал

Повідомлення про корупцію, подане через портал, надходить по внутрішньому каналу повідомлення до керівника або уповноваженого підрозділу (особи) установи, в якій працює (перебуває на посаді) особа, яка вчинила правопорушення. Таку установу заявник обирає на Кроці 1 при поданні повідомлення про корупцію.

Якщо портал встановить, що повідомлення містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, заявнику буде запропоновано подати повідомлення по регулярному каналу – спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері запобігання корупції або Державному бюро розслідувань.

Зміст повідомлення

Повідомлення про корупцію має містити фактичні дані про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Фактичні дані – це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо.

Як повідомити про корупцію на порталі?

На порталі натисніть кнопку «Подати повідомлення про корупцію», введіть таку інформацію та оберіть такі дії:

 • оберіть організацію, про корупцію в якій ви хочете повідомити;
 • вкажіть, хто вчинив правопорушення;
 • напишіть свої особисті дані (у разі подання повідомлення із зазначенням відомостей про себе), у разі якщо ви хочете повідомити анонімно, для зручності залиште електронну пошту, на яку надійде ідентифікатор;
 • із переліку виберіть, про яке правопорушення ви бажаєте повідомити;
 • зазначте джерело отримання інформації;
 • напишіть обставини правопорушення та прикріпіть підтверджуючі матеріали;
 • поставте відмітку про ознайомлення з правилами порталу.

Після завершення всіх дій ви отримаєте унікальний ідентифікатор, за допомогою якого зможете перевіряти статус повідомлення, набуття вами статусу викривача та користуватися правами і гарантіями викривача у разі набуття вами такого статусу.

Строки розгляду повідомлення

Попередній розгляд повідомлення здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня внесення цієї інформації до порталу.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян у терміни,  встановлені в Законі України «Про звернення громадян».

Строки інформування викривача

Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду, а також дисциплінарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи провадження.

Що таке ідентифікатор

Це автоматично наданий засобами порталу унікальний код повідомлення про корупцію, з метою анонімізації такого повідомлення та ідентифікації в системі порталу. За допомогою ідентифікатора заявник зможе перевірити стан розгляду повідомлення, набуття статусу викривача та користуватися правами і гарантіями викривача у разі набуття такого статусу.

Для чого потрібний ідентифікатор

Ідентифікатор забезпечує особі, яка подала повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», анонімність та конфіденційність. За допомогою ідентифікатора особа може:

 • перевірити стан розгляду повідомлення, набуття статусу викривача;
 • звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги для отримання безоплатної правової допомоги їй як викривачу;
 • звернутися до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції або до Національного агентства з питань запобігання корупції за захистом її прав як викривача;
 • звернутися до правоохоронних органів для здійснення організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна цих осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя;
 • реалізувати інші права та гарантії викривача.

  Як викривачу отримати захист?

  Викривач може звернутися за захистом:

 • до правоохоронних органів – за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача, його близьких осіб;
 • до уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в установі/ юридичній особі – для захисту трудових прав, у т.ч. захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця;
 • до Національного агентства з питань запобігання корупції – для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, захисту трудових прав, притягнення до відповідальності винних у порушенні прав викривачів;
 • до Центрів безоплатної правової допомоги – для отримання безоплатної правової допомоги;
 • до суду – для захисту своїх прав і свобод.
 •  

Повідом про корупцію

ЯКЩО У ВАС Є ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції в ДСНС, повідомивши інформацію через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту ДСНС, іншими засобами поштового зв’язку, на особистому прийомі:

 

Спеціальна телефонна лінія,

за якою приймаються повідомлення про корупційні правопорушення:

(048) 779-31-25

 

Посилання на єдиний портал повідомлень викривачів :

 

https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/anketa 

 

Письмово:

засобами поштового зв’язку,

особисто до канцелярії,

у скриньку для кореспонденції

на адресу:

 

м. Одеса, вул. Прохорівська, 6, 65000

 

 Керівництво сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДСНС України в Одеській області 
 

 

Начальник сектору

Яковлев Сергій Віталійович

підполковник служби цивільного захисту 

(048) 779-31-98;
 

 

Головний фахівець сектору

Максименко Геннадій Вікторович

(048) 779-31-98;

 

 

Провідний фахівець сектору

капітан служби цивільного захисту

(048) 779-31-98

Масліган Олександр Сергійович

 

 

Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано ДСНС, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами ДСНС пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту - із підписом у сканованому вигляді) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, поштову/електронну адресу), рід занять.

 

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОВИННО МІСТИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДЛЯ ЙОГО РОЗГЛЯДУ

   Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості ДСНС розпочати перевірку:

   Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.

* Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

* Чи відноситься випадок до?:

   електронних декларацій;

   порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;

   порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;

   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

   порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;

   порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;

   порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

   недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

   порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

   порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;

   інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання посадовими особами ДСНС (спробуйте зазначити категорію).

* Де і в якій області стався випадок (країна, місце, організація)?

* Коли стався випадок (час)?

* Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

   Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

   Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

   Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?

   Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?

   Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

* Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

   Чи бажаєте Ви щось додати?

   Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

 

ЯКЩО ВИ Є ПРАЦІВНИКОМ ДСНС

Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

 ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ

ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ

Конституція України.

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», частина перша, четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВДЯЧНА ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!