ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаНормативно-правова база з питань професійно-технічної освіти
 Версія для друку
Законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань професійно-технічної освіти
кадрів для сфери цивільного захисту
 1. Закон України від 23.05.1991 р. № 60-ХІІ «Про освіту»
 2. Закон України від 10.02.1998 р. № 3/98-ВР «Про професійно-технічну освіту»
 3. Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників»
 4. Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-IV «Кодекс Цивільного захисту України»
 5. Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від12.02.1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» (дійсне тільки Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів)
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2.11.1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»(дійсне тільки Положення про Акредитаційну комісію)
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 р. № 446 «Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 565 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 824 «Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 987 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 і від 20 травня 2013 р. № 363»
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 28. Наказ Мінпраці та МОН від 31.12.1998 р. № 201/3417 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. pа № 124/3417
 29. Наказ МОН України від 24.12.2003 р. № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 71/8670
 30. Наказ МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»
 31. Наказ МОН України від 13.10.2010 р. № 947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»
 32. Наказ МОН України від 22.07.2011 р. № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або під­вищення кваліфікації за робітничими професіями»
 33. Наказ МОН України від 14.05.2013 р. № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355
 34. Наказ МОН України від 02.04.2015 р. № 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 р. за № 426/26871
 35. Наказ МОН України від 16.02.2016 р. № 125 «Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України»
 36. Наказ Мінфіну України від 17.03.2011 р. № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за № 410/19148
 37. Наказ МВС України від 29.05.2014 р. № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 р. за № 624/25401
 38. Наказ МВС України від 11.09.2014 р. № 935 «Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2014 р. за
  № 1204/25981
 39. Наказ МВС України від 20.11.2015 р. № 1470 «Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до виконання завдань за призначенням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015 р. за № 1528/27973
 40. Наказ МНС України від 05.08.2004 р. № 10 «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки в МНС України»
 41. Наказ МНС України від 01.07.2009 р. № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»
 42. Наказ МНС України від 01.12.2009 р. № 808 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України»
 43. Наказ МНС України від 08.11.2010 р. № 979 «Про затвердження Примірного положення про відділ (сектор) професійної підготовки та післядипломної освіти ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь»
 44. Наказ МНС України від 18.11.2010 р. № 1027 «Про організацію підготовки особового складу органів та підрозділів цивільного захисту до роботи в апаратах захисту органів дихання»
 45. Наказ МНС України від 14.02.2011 р. № 149 «Про організацію підготовки фахівців за професією «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу»
 46. Наказ МНС України від 22.03.2011 р. № 285 «Про затвердження типових навчальних планів та програм проведення курсів цільового призначення, перепідготовки, підвищення кваліфікації із окремими категоріями особового складу підрозділів МНС» додаток ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
 47. Наказ МНС України від 30.08.2012 р. № 1159 «Про затвердження типових навчальних планів і навчальних програм»
 48. Наказ МНС України від 20.09.2012 р. № 1203 «Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України і за кордон», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 № 1717/22029
 49. Наказ ДСНС України від 15.06.2015 р. № 313 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України»
 50. Наказ ДСНС України від 06.07.2015 р. № 358 «Про внесення змін до статутів (положень) підрозділів головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях»
 51. Наказ ДСНС України від 07.10.2015 р. № 161 «Про організацію приймання-передачі державного майна»
 52. Наказ ДСНС України від 10.07.2015 р. № 372 «Про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку фахівців науково-педагогічних кадрів, на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на підвищення кваліфікації (функціональне навчання) кадрів для навчальних закладів цивільного захисту у 2015 році»
 53. Наказ ДСНС України від 22.12.2015 р. № 643 «Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 54. Наказ ДСНС України від 05.04.2016 р. № 158 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 22.12.2015 № 643 «Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 55. Наказ ДСНС України від 14.06.2016 р. № 290 «Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів (підрозділів) цивільного захисту та строків їх подання»
 56. Наказ ДСНС України від 02.07.2016 р. № 311 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 22.12.2015 № 643 «Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 57. Наказ ДСНС України від 11.07.2016 р. № 331 «Про затвердження Примірних навчального плану та навчальної програми спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони»
 58. Наказ ДСНС України від 15.07.2016 р. № 341 «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів, на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації (функціональне навчання) кадрів для навчальних закладів цивільного захисту у 2016 році»
 59. Наказ ДСНС України від 08.08.2016 р. № 384 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 22.12.2015 № 643 «Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 60. Наказ ДСНС України від 26.09.2016 р. № 467 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 22.12.2015 № 643 «Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 61. Наказ ДСНС України від 26.12.2016 р. № 696 «Про внесення змін до наказу ДСНС від 22.12.2015 № 643 “Про проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у 2016 році»
 62. Наказ ДСНС України від 08.02.2017 р. № 82 «Про організацію спеціальної підготовки і стажування осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту на допуск до керування спеціальними транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів»
 63. Наказ ДСНС України від 16.02.2017 р. № 98 «Про проведення первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу, працівників органів та підрозділів цивільного захисту у 2017 році»
 64. Наказ ДСНС України від 31.03.2017 №191 "Про  внесення  змін  до наказу  ДСНС  від 16.02.2017 № 98"

    Твіт