ГоловнаДіяльністьФінансово-господарська діяльністьКошториси Головного управління3201460
 Версія для друку

Кошторис на 2011 рік

"08588866" Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеськ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Одеса

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

Державний бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

320 Міністерство надзвичайних ситуацій України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

3201460 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

)

 

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього:

 

2 271 200

0

2 271 200

Надходження коштів із загального фонду бюджету:

 

2 271 200

X

2 271 200

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету:

 

X

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

X

0

0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

0

0

Надходження бюджетних установвід додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установвід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0

0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

0

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

0

0

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

24050000

X

0

0

Екологічний податок

19010000

X

0

0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

41032400

X

0

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

0

0

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

2 271 200

0

2 271 200

Поточні видатки

1000

2 271 200

0

2 271 200

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

0

0

0

Заробітна плата

1111

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

0

0

0

Придбання товарів і послуг

1130

0

0

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

0

0

0

Продукти харчування

1133

0

0

0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

0

0

0

Інші видатки

1135

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

0

0

0

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

0

0

0

Оплата природного газу

1164

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

0

0

0

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

0

0

0

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

2 271 200

0

2 271 200

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

2 271 200

0

2 271 200

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

0

0

0

Стипендії

1342

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

0

0

0

Поточні трансферти за кордон

1350

0

0

0

Капітальні видатки

2000

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

0

0

0

Інше будівництво(придбання)

2123

0

0

0

Капітальний ремонт

2130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

0

0

0

Реконструкція та реставрація

2140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду

2141

0

0

0

Реконструкція інших об'єктів

2143

0

0

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

0

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

0

0

0

Нерозподілені видатки

3000

0

0

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

 

 

    Твіт