ГоловнаДіяльністьФінансово-господарська діяльністьКошториси Головного управління3201360
 Версія для друку

Кошторис на 2011 рік

"08588866" Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеськ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Одеса

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

Державний бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

320 Міністерство надзвичайних ситуацій України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

3201360 Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

)

 

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього:

 

3 056 100

65 000

3 121 100

Надходження коштів із загального фонду бюджету:

 

3 056 100

X

3 056 100

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету:

 

X

65 000

65 000

у тому числі:

 

 

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

X

65 000

65 000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

65 000

65 000

Надходження бюджетних установвід додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установвід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0

0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

0

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

0

0

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

24050000

X

0

0

Екологічний податок

19010000

X

0

0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

41032400

X

0

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

0

0

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

3 056 100

65 000

3 121 100

Поточні видатки

1000

3 056 100

65 000

3 121 100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

2 208 500

0

2 208 500

Заробітна плата

1111

1 684 800

0

1 684 800

Грошове утримання військовослужбовців

1112

523 700

0

523 700

Нарахування на заробітну плату

1120

769 700

0

769 700

Придбання товарів і послуг

1130

2 100

30 000

32 100

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

300

20 000

20 300

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

0

0

0

Продукти харчування

1133

0

0

0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

1 800

10 000

11 800

Інші видатки

1135

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

12 000

5 000

17 000

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

63 800

30 000

93 800

Оплата теплопостачання

1161

34 000

10 000

44 000

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

16 200

10 000

26 200

Оплата електроенергії

1163

12 500

10 000

22 500

Оплата природного газу

1164

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

1 100

0

1 100

Оплата інших енергоносіїв

1166

0

0

0

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

0

0

0

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

0

0

0

Стипендії

1342

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

0

0

0

Поточні трансферти за кордон

1350

0

0

0

Капітальні видатки

2000

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

0

0

0

Інше будівництво(придбання)

2123

0

0

0

Капітальний ремонт

2130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

0

0

0

Реконструкція та реставрація

2140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду

2141

0

0

0

Реконструкція інших об'єктів

2143

0

0

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

0

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

0

0

0

Нерозподілені видатки

3000

0

0

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

 

 

    Твіт