ГоловнаДіяльністьФінансово-господарська діяльністьКошториси Головного управління3201300
 Версія для друку

Кошторис на 2011 рік

"08588866" Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеськ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Одеса

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

Державний бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

320 Міністерство надзвичайних ситуацій України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

3201300 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства надзвичайних ситуацій України та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

)

 

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього:

 

211 000

0

211 000

Надходження коштів із загального фонду бюджету:

 

211 000

X

211 000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету:

 

X

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

X

0

0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

0

0

Надходження бюджетних установвід додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установвід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0

0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

0

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

0

0

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

24050000

X

0

0

Екологічний податок

19010000

X

0

0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

41032400

X

0

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

0

0

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

211 000

0

211 000

Поточні видатки

1000

211 000

0

211 000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

0

0

0

Заробітна плата

1111

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

0

0

0

Придбання товарів і послуг

1130

127 000

0

127 000

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

90 000

0

90 000

Продукти харчування

1133

0

0

0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

37 000

0

37 000

Інші видатки

1135

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

0

0

0

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

0

0

0

Оплата природного газу

1164

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

0

0

0

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

0

0

0

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

84 000

0

84 000

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

84 000

0

84 000

Виплата пенсій і допомоги

1341

0

0

0

Стипендії

1342

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

84 000

0

84 000

Поточні трансферти за кордон

1350

0

0

0

Капітальні видатки

2000

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

0

0

0

Інше будівництво(придбання)

2123

0

0

0

Капітальний ремонт

2130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

0

0

0

Реконструкція та реставрація

2140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду

2141

0

0

0

Реконструкція інших об'єктів

2143

0

0

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

0

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

0

0

0

Нерозподілені видатки

3000

0

0

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

 

 

 

 

    Твіт