ГоловнаДіяльністьФінансово-господарська діяльністьКошториси Головного управління3201280
 Версія для друку

Кошторис на 2011 рік

"08588866" Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеськ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Одеса

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

Державний бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

320 Міністерство надзвичайних ситуацій України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

3201280 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

)

 

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього:

 

100 103 000

9 557 900

109 660 900

Надходження коштів із загального фонду бюджету:

 

100 103 000

X

100 103 000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету:

 

X

9 557 900

9 557 900

у тому числі:

 

 

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

X

9 557 900

9 557 900

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

9 059 100

9 059 100

Надходження бюджетних установвід додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

452 800

452 800

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

46 000

46 000

Надходження бюджетних установвід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0

0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

0

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

0

0

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

24050000

X

0

0

Екологічний податок

19010000

X

0

0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

41032400

X

0

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

0

0

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

100 103 000

9 557 900

109 660 900

Поточні видатки

1000

100 103 000

9 408 800

109 511 800

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

73 726 400

4 517 900

78 244 300

Заробітна плата

1111

21 528 000

157 300

21 685 300

Грошове утримання військовослужбовців

1112

52 198 400

4 360 600

56 559 000

Нарахування на заробітну плату

1120

23 570 600

1 376 900

24 947 500

Придбання товарів і послуг

1130

215 900

2 143 700

2 359 600

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

0

519 400

519 400

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

0

2 000

2 000

Продукти харчування

1133

0

0

0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

215 900

237 900

453 800

Інші видатки

1135

0

1 384 400

1 384 400

Видатки на відрядження

1140

322 200

104 900

427 100

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

2 267 900

1 209 400

3 477 300

Оплата теплопостачання

1161

951 500

303 700

1 255 200

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

245 200

113 400

358 600

Оплата електроенергії

1163

697 100

485 400

1 182 500

Оплата природного газу

1164

278 900

284 400

563 300

Оплата інших комунальних послуг

1165

16 600

22 500

39 100

Оплата інших енергоносіїв

1166

78 600

0

78 600

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

0

30 000

30 000

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

0

30 000

30 000

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

0

26 000

26 000

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

0

26 000

26 000

Виплата пенсій і допомоги

1341

0

0

0

Стипендії

1342

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

0

26 000

26 000

Поточні трансферти за кордон

1350

0

0

0

Капітальні видатки

2000

0

149 100

149 100

Придбання основного капіталу

2100

0

149 100

149 100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

0

149 100

149 100

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

0

0

0

Інше будівництво(придбання)

2123

0

0

0

Капітальний ремонт

2130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

0

0

0

Реконструкція та реставрація

2140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду

2141

0

0

0

Реконструкція інших об'єктів

2143

0

0

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

0

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

0

0

0

Нерозподілені видатки

3000

0

0

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

 

    Твіт