Контраст
Шрифт

Європейська інтеграція

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 132  

«Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайнихситуацій планів імплементації деяких актівзаконодавства ЄС»

 

 

План імплементації Директиви 2012/18/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС

 

План імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. прооцінку та управління ризиками затоплення

 

Співробітництво у рамках інструменту ЄС «Східне Партнерство»

ДСНС України є основним бенефіціаром Проекту ЄС "Програма з попередження, готовності та реагування на катастрофи природного та техногенного характеру для країн Східного партнерства" (далі - Програма ЄС “PPRD East II”).

Метою зазначеної Програми є посилення і розвиток потенціалу країн-учасниць Східного партнерства у сфері цивільного захисту шляхом залучення експертної та технічної підтримки ЄС.

1 грудня 2014 року було офіційно розпочато другу фазу Проекту ЄС “PPRD East II”.

Фінансована Європейським Союзом ця Флагманська Ініціатива Європейського Союзу, яка має загальний бюджет 5,5 млн. євро, буде впроваджена у шести країнах Східного партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні).

Другу фазу було розроблено як природне продовження першої фази, що закінчилась у червні 2014 року. Вона буде сконцентрована на подальшому розвитку національного інституційного та регуляторного правового поля з наголосом на політиці цивільного захисту Європейського союзу та Директиві ЄС з питань запобігання і реагування на повені. Заходи з підвищення потенціалу також будуть орієнтовані на підготовку країн-партнерів до відкриття Європейського Механізму цивільного захисту Європейського Союзу для країн Східного партнерства. Буде продовжуватися удосконалення Електронного регіонального атласу ризиків (ЕРАР), створеного під час першої фази. З метою запобігання ризикам і виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру будуть організовані подальші заходи з підвищення інформованості населення.

Участь у Програмі сприяє підвищенню можливостей ДСНС України з подолання катастроф на місцевому, регіональному та національному рівнях шляхом налагодження ефективної взаємодії з ЄС та державами-учасниками Східного партнерства у сфері цивільного захисту.

У рамках зазначеної Програми представники ДСНС України беруть участь у міжнародних семінарах, тренінгах та навчаннях з питань цивільного захисту. Участь у зазначених заходах дає можливість покращити професійний рівень та досвід українських експертів, дозволяє оволодіти спеціальними процедурами ЄС і стандартами з планування, підготовки та проведення рятувальних операцій, підвищити обізнаність з організації цивільного захисту в країнах-учасницях Східного партнерства та сприяє налагодженню взаємодії з відповідними структурами країн-учасниць Східного партнерства у сфері попередження, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

23-24 березня 2015 року в м. Києві відбудеться перше засідання Керівного Комітету з управління проектом ЄС та засідання Національних координаторів.