Спільна заява з питань співробітництва України – США у сфері готовності до надзвичайних ситуацій та управління при надзвичайних ситуаціях

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Федеральне агентство США з управління надзвичайними ситуаціями,

з метою подальшого розвитку та поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства, зокрема в галузі готовності до надзвичайних ситуацій та управління при надзвичайних ситуаціях,

визнаючи, що співробітництво у сфері управління при надзвичайних ситуаціях є необхідним для сталого розвитку, соціального добробуту та політичної стабільності,

маючи намір щодо подальшого співробітництва та обміну інформацією у сферах спільного інтересу,

розуміючи, що ці сфери включають визначення загрози, оцінку ризику, техніку здійснення зв’язку та комп’ютерні технології для ліквідації надзвичайних ситуацій та підтримки прийняття рішень,

маючи намір розробити Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва з готовності до надзвичайних ситуацій та управління при надзвичайних ситуаціях, який буде включати:

1.  Розробку методів та механізмів збільшення спроможності щодо готовності до надзвичайних ситуацій, реагування на них, відновлення, ліквідації та пом’якшення наслідків природних і техногенних катастроф.

2. Встановлення офіційних механізмів для своєчасного та безпосереднього зв’язку у випадку надзвичайної ситуації.

3. Участь міжнародних та неурядових організацій у підвищенні спроможності Сторін щодо готовності до надзвичайних ситуацій та управління при надзвичайних ситуаціях.

4. Тісну координацію дій з Департаментом Енергетики США згідно з угодою про співробітництво між МНС України та Департаментом Енергетики США,

підписали цю Спільну Заяву, згідно з якою співробітництво може включати:

  • обмін спеціалістами, дослідниками та фахівцями з інформації;
  • проведення спільних конференцій, семінарів;
  • публікацію друкованих матеріалів, доповідей;
  • вивчення справ та встановлення контактів між установами Сторін.

Сторони мають намір підтримувати співробітництво з іншими урядовими установами, міністерствами та зацікавленими міжнародними та неурядовими організаціями, залученими до сфери готовності до надзвичайних ситуацій та управління при надзвичайних ситуаціях.

Вчинено в м. Києві, Україна, 25 травня 2000 року, в двох примірниках кожний українською та англійською мовами.

 

За Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Міністр

Василь В. Дурдинець

За Федеральне агентство США з управління надзвичайними ситуаціями

Асоційований директор із готовності, навчання та тренувань

 

Кей С. Госс