Державний ринковий нагляд

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз безпеці життя та здоров’ю людей, безпечних умов праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

З 5 липня 2011 року набули чинності Закони України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», а також з 10 лютого 2016 року Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», які відображають сучасний підхід з забезпечення безпеки нехарчової продукції шляхом обов’язкового дотримання вимог технічних регламентів, та добровільного застосування нормативних документів таких як норми, стандарти та правила. Окрім того ці законодавчі акти встановлюють вимоги та визначають механізм здійснення державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією.

Цим законодавством введено новий вид перевірки – перевірка характеристик продукції.

Законодавство України про ринковий нагляд має за основу – зміну системи державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою в країнах Європейського Союзу, що відкриває вільний доступ продукції вітчизняних виробників на світовий ринок. Передбачено, що суб’єкти господарювання повинні вводити в обіг і розповсюджувати тільки безпечну продукцію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№ 1069 затверджено перелік органів державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності (види продукції, щодо яких здійснюється нагляд). Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. Одним з таких органів визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) з її територіальними органами.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2024 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік

Обґрунтування проєкту секторального плану ринкового нагляду на 2024 рік 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного ринкового нагляду

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2023 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2023 рік

Обґрунтування проєкту секторального плану ринкового нагляду на 2023 рік

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік

ЗВІТ про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2022 рік. Обгрунтування.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік

Звіт про виконання ДСНС секторального плану державного ринкового нагляду за 2021 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2021 рік. Обгрунтування.

Звіт про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2020 рік

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік

Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік. Обгрунтування.

Звіт про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2019 рік

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2019 рік

Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік. Обгрунтування.

Звіти Головного управління ДСНС України в Одеській області стосовно здійснення заходів державного ринкового нагляду

2023 рік

На обліку у Головному управлінні в Одеській області перебувають 13 суб’єктів господарювання з продажу піротехнічної продукції.Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", в Україні введено воєнний стан від 24.02.2022, строк дії якого продовжено Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023.Згідно із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303, проведення заходів державного ринкового нагляду, на період воєнного стану, призупинено.

Поряд з цим, Головним управлінням ДСНС України в Одеській області, постійно здійснюється моніторинг причин і кількості звернень споживачів, причин та кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоровʼю людей, внаслідок користування піротехнічними та аерозольними виробами.

З метою встановлення можливих місць розповсюдження аерозольних виробів проведена робота щодо вивчення стану споживчого ринку та направлено листи відповідним суб’єктам господарювання.

 

2022 рік 

На виконання плану здійснення діяльності з ринкового нагляду, в 2022 році, співробітниками Головного управління ДСНС України в Одеській області, здійснено 2 перевірки відповідності продукції встановленим вимогам.

За результатами проведених перевірок, винесено 24 рішення обмежувальних (корегувальних) заходів щодо 12 видів відповідної піротехнічної продукції та складено 2 протоколи про притягнення
до відповідальності за статтею 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" № 2735-VI від 02 грудня 2010 року
та винесено 2 постанови  про накладення штрафних санкцій на суму 102000 гривень.

 

2021 рік

         На виконання плану здійснення діяльності з ринкового нагляду в  2021 році, в Одеській області, здійснено 14 перевірок відповідності продукції встановленим вимогам, з них: планово – 12, позапланово – 2 (за ланцюгом постачання).

За результатами проведених перевірок, винесено 161 рішення обмежувальних (корегувальних) заходів щодо 94 видів відповідної продукції (2820 одиниць піротехнічної продукції), в саме: 69 рішень - вжиття заходів щодо приведення продукції у відповідність до встановлених вимог, 69 рішень - тимчасова заборона надання продукції на ринку, 11 рішень - заборона надання продукції на ринку, 11 рішень - вилучення продукції з обігу
(102 одиниці продукції), 1 рішення - усунення формальної невідповідності.

 

2020 рік

На виконання плану здійснення діяльності з ринкового нагляду в 2020 році, співробітниками Головного управління ДСНС України в Одеській області, здійснено 11 перевірок відповідності продукції встановленим вимогам.

За результатами перевірок винесено 15 рішень обмежувальних (корегувальних) заходів щодо 26 одиниць відповідної продукції.

Складено 1 протокол за порушення вимог ст. 44 Закону України
«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
№ 2735-VI від 02 грудня 2010 року та винесено 1 постанову про накладення штрафних санкцій на суму 1275 гривень.

 

2019 рік

На виконання плану здійснення діяльності з ринкового нагляду в  2019 році в Одеській області здійснено 7 перевірок відповідності продукції встановленим вимогам. Планові – 6, позапланові – 1 (1 перевірка характеристик продукції  за ланцюгом постачання). 

За результатами перевірок винесено 18 рішень обмежувальних (корегувальних) заходів щодо 28 одиниць відповідної продукції, 7 рішень – обмеження надання продукції на ринку шляхом вжиття заходів щодо приведення продукції у відповідність, 6 рішень – тимчасова заборона надання продукції на ринку, 4 рішення – обмеження надання продукції на ринку шляхом усунення формальної невідповідності. 

Складено 3 протоколи про притягнення до відповідальності за п. 1 ч. 3 ст. 44 ЗУ № 2735-VI від 02 грудня 2010 року, винесено постанову про накладення  штрафу на суму 20400 гривень.